کنسرت وودستاک

بهترین سایت آموزش عکاسی ایران

کنسرت وودستاک (بهترین عکسهای تاریخ)

در کنسرت وودستاک درسال 1969 جمعیت آن قدر افزایش پیدا کرد که به بیش از 400؛000 نفر رسید.
۰ ۰